АНКЕТА ОТНОСНО ХРАНЕНЕТО НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ДУПНИЦА
Обнародвани съдебни решения
Решение № 191 от 17.07.2019 г. на КАС
26.08.2019
Решение № 191/17.07.2019 г., по Адм. дело № 79/2019 г., постановено от Административен съд - Кюстендил, с което отменя разпоредбите на чл. 5, ал.2, т.1, в частта относно израза "...български", чл. 29б, ал.1, т.1 в частта относно израза "...български", чл. 27 и чл. 38, ал. 5 от Наредба за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на Община Дупница, приета с Решение № 132 по Протокол № 20 от 14.12.2006 г., изм. и доп. с решение № 71/17.04.2015 г. на Общински съвет Дупница.

Пълният текст на Решение № 191/17.07.2019 г. на КАС, може да видите ТУК
Потърсете в сайта
Деловодна справка