АНКЕТА ОТНОСНО ХРАНЕНЕТО НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ДУПНИЦА
АНКЕТА относно подготовката на План за интегрирано развитие на община Дупница за периода 2021-2027г.
Други обяви
Обявление относно събиране и/или обезвреждане на компоненти от ИУМПС
08.07.2020
Може да прочетете обявлението -> ТУК!!!
Потърсете в сайта
Деловодна справка