Бюджет

 ДОКЛАД по касовото изпълнение на бюджета на община Дупница към 30.06.2015 г - тук

Потърсете в сайта