Добре дошли!
03.04.2020
Още мерки за облекчаване на гражданите и дребния бизнес предприе Община Дупница
Община Дупница допълва пакета от мерки, които ще приложи с цел облекчаване на местния бизнес, както и на гражданите, които са в договорни отношения с общината. В началото на седмицата, кметът на общината инж.Методи Чимев обяви, че се коментират и други такива, които в зависимост от обстановката в страната ще бъдат прилагани. "За всички общински и социални жилища, които са общо 318 и са отдадени под наем на нуждаещи се лица, считано от 01.03.2020г. спират да текат лихвите за забавено плащане. Удължават се сроковете за плащане на текущ наем до 90 дни. Тези правила ще се прилагат за дължимите суми...

01.04.2020
ДГС-Дупница с готовност да се включи при необходимост от доброволци, проверяват общинската болница
Цялата налична техника и служители на ДГС-Дупница е готова да се включи при нужда, ако се усложни ситуацията с коронавируса. Това е гарантирал директорът на ДГС Пламен Поюков в разговор с кмета на Община Дупница инж.Методи Чимев. "Приятно е винаги да чуеш, че можеш да разчиташ на цяла една организация, не само с човешка помощ, но и с техника. Аз им благодаря за тази готовност, защото общината не е никак малка, още повече, че има отдалечени села. На този етап Общината се справяме и се надявам, че ще продължим да се справяме, без да е нужна допълнителна помощ. Още повече,...

31.03.2020
Предприети мерки за намаляване струпването на граждани на касите на МДТ

31.03.2020
Община Дупница с мерки в подпомагане за местния бизнес
Община Дупница е готова с част от мерките за подпомагане на здравните услуги и икономическите мерки за подпомагане на местния бизнес. Въведеното извънредно положение в страната във връзка с разпространението на коронавирус наложи да бъдат предприети действия. "Имаме вече готовност и сме набелязали конкретни стъпки. Разбира се, те са отворени за бъдещи корекции и допълнения, тъй като ситуацията, в която е страната не може да бъде определена с конкретна крайна дата. Много е важно да създадем според възможностите на една Община, условия за работещите в здравния сектор. Визирам всички служители от общинска болница. Не е тайна, че предвид ситуацията в...

27.03.2020
Актуално разписание на транспортната схема на община Дупница с автобусните разписания, валидни от 27.03.2020 година
Промени в транспортната схема от автобусните пакети на Община Дупница по различните направления с актуално разписание след направените корекции. Редуцирането на броя курсове е предвид мерките срещу коронавируса. АВТОБУСНА ЛИНИЯ № 1   АКТАВИС  - ВИНПРОМ От “Актавис”: 6.30; 7.00; 8.00; 9.00; 14.00;16.00; 17.00; 18.00 ч. От  “Винпром”: 6.30; 6.55; 7.30; 8.40;15.40; 16.40; 17.40  ч. АВТОБУСНА ЛИНИЯ № 2   АКТАВИС  - ПРОГОНА От “Актавис”: 6.50; 8.20; 10.20; 16.20 ч. От “Прогона”: 7.20; 8.50; 10.50; 17.10 ч. АВТОБУСНА ЛИНИЯ № 3  Ж.К. “БИСТРИЦА  - ВИНПРОМ От ж.к.“Бистрица: 6.40;06.55; 7.40; 8.45; 9.45;13.45; 14.45; 15.45; 16.45; 17.45;   От  “Винпром”: 7.10; 8.25; 9.25;14.25; 15.25; 16.25; 17.25; 18.25 ч. АВТОБУСНА ЛИНИЯ № 4  Ж.К. “БИСТРИЦА” ...

27.03.2020
Кметът на община Дупница разпореди ежечасово почистване на АТМ и ПОС, дезинфекцията продължава
Със своя заповед, кметът на Община Дупница инж.Методи Чимев задължи всички институции на територията на общината да дезифенкцират на всеки един час ПОС и АТМ-устройствата си. Лицата, на които е възложено управлението им, трябва да създадат организация и ред с цел да се избегне събиране на повече от двама на открити и закрити обществени места и спазване на минималната дистанция от 2 метра. Настоящата заповед ще бъде сведена в следващия час на клоновете на банките в града. Мерките са в сила до изричната им отмяна.Община Дупница продължава с дезинфекцията на града, като служителите продължиха вчера и днес в ромските квартали....

02.03.2020
Провеждане на конкурс съгласно Заповед № РД 04-202 / 26.02.2020 г. за отдаване под наем на част от общински имот - 3 бр. терени с площ от 1.00 кв. м всеки - за разполагане на преместваеми търговски обекти - "кафе-автомат", находящ се в гр. Дупница, ул. "Отец Паисий" № 2, кв. 52 по РП на гр. Дупница

02.03.2020
Провеждане на конкурс съгласно Заповед № РД 04-196 / 26.02.2020 г. за отдаване под наем на част от общински имот - 3 бр. Терени с площ от 1.00 кв. м всеки - за разполагане на преместваеми търговски обекти - "кафе-автомат", находящ се в гр. Дупница, ул. "Свети Георги" № 2, кв. 95 по РП на гр. Дупница

30.01.2020
Провеждане на конкурс съгласно Заповед № РД 04-104/30.01.2020 год. за отдаване под наем на 2 броя общински терени - за разполагане на преместваеми търговски обекти, находящи се в кв. 218, парцел V и кв. 221, парцел I, гр. Дупница, ж.к. "Бистрица"

30.01.2020
Провеждане на конкурс съгласно Заповед № РД 04-106/30.01.2020 год. за отдаване под наем на част от общински имот - 3 броя терени с площ от 1.00 кв.м всеки - за разполагане на преместваеми търговски обекти - "кафе-автомат", находящ се в гр. Дупница, ул. "Свети Георги" № 2, кв. 95 по РП на гр. Дупница

17.01.2020
Провеждане на конкурс съгласно Заповед № РД 04-64/15.01.2029 г.за отдаване под наем на 1 брой общински терен - помещение - за соматологичен кабинет, находящ се в сграда с идентификатор 65245.1.186.1.37 по КК и КР на с. Самораново

14.01.2020
Провеждане на конкурс, съгласно Заповед №РД04-26/08.01.2020 год., за продажба на поземлен имот с идентификатор 68789.16.471 по КК на гр. Дупница, с площ 16 кв.м

30.03.2020
Инструкции и указания относно прилагане на засилените мерки за опазване на общественото здраве

25.03.2020
Протокол на основание чл. 37м от ЗСПЗЗ, във връзка с изискванията на чл. 37 и ал. 4, ал. 7 и 9 от ЗСПЗЗ

23.03.2020
Заповед РД 04-336 / 20.03.2020 год. на Кмета на Община Дупница

20.03.2020
Преустройство на приемно-предавателни станции на територията на гр. Дупница

16.03.2020
Обявление за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител по заместване (Началник отдел "Екология, чистота и временна заетост")

12.03.2020
Обява за информация по Приложение 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение: "Ферма за отглеждане на пилета в с. Крайници"

Потърсете в сайта
Деловодна справка