Обяви на Общински Съвет

Уведомление за откриване на производство по издаване на общ административен акт за одобряване на годишна план-сметка за разходите по третиране на битови отпадъци и поддържане чистотата на територията на Община Дупница за 2020 г. и определяне на годишния размер на такса битови отпадъци за 2020 г.
29.11.2019

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТ 2018 Г. НА ОБЩИНА ДУПНИЦА
27.08.2019

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТ 2017 Г. НА ОБЩИНА ДУПНИЦА
03.09.2018

ПОКАНА ЗА РАБОТНА СРЕЩА С КМЕТОВЕ НА СЕЛА И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ИНСТИТУЦИИ
04.10.2017

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТ 2016 Г. НА ОБЩИНА ДУПНИЦА
01.09.2017

Протокол от изслушване на кандидатите за съдебни заседатели за РС - Дупница и доклад по чл. 68а, ал. 3 от ЗСВ.
10.03.2017

Потърсете в сайта
Деловодна справка