Програми и стратегии на Об.С

План за защита при бедствия на Община Дупница / приет с Решение № 32/20.12.2019 г. на Общински съвет Дупница/
07.01.2020
План_бедствия_2019

Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Дупница за 2019 г. /доп. с решения № 30 и № 31 / 20.12.2019 год. на Общински съвет Дупница/
07.01.2020

Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Дупница за 2019 г. /доп. с решения № 8 и № 9 / 29.11.2019 год./
09.12.2019

Общинска Програма за опазване на околната среда на територията на община Дупница /доп. с Решение № 135/20.09.2019 г./
27.09.2019

Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Дупница за 2019 г. /доп. с решения №№ 133, 141, 142 и 144 / 20.09.2019 год./
27.09.2019

Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Дупница за 2019 г. /доп. с решения № 110, 117 и 128 / 19.07.2019 год./
25.07.2019

Потърсете в сайта
Деловодна справка