Покана за участие в обществено обсъждане на План за интегрирано развитие на Община Дупница (ПИРО) за периода 2021-2027 г.

01.03.2021 00:00

Уважаеми съграждани,

На 9 март 2021 г. от 12.30 ч. община Дупница организира обществено обсъждане на План за интегрирано развитие на общината до 2027 година. Обсъждането ще се проведе в Заседателната зала на ОбА - Дупница при спазване на приложимите епидемиологични мерки. 

Същевременно обсъждането ще бъде достъпно и онлайн чрез приложението за видеоконференции - Google Meet, като последвате следния линк: https://meet.google.com/iea-cjdt-brw

 

Разчитаме на Вашето сътрудничество и Ви благодарим за участието!

 

С уважение,

Инж. Методи Чимев

Кмет на община Дупница

Потърсете в сайта