Бюджет 2022

Дата на публикуване: 01.11.2022 16:35
Заповед за публично обсъждане на Бюджет 2022 г

Дата на публикуване 28.02.2022 г.
 Информацията е подадена от Павел Петров - Директор дирекция "ФДиУС"

Отчет към 31.01.2022 г.

Дата на публикуване 18.03.2022 г.
 Информацията е подадена от Павел Петров - Директор дирекция "ФДиУС"

Проект за капиталови разходи и текущи ремонти за 2022 год.

Дата на публикуване 21.03.2022 г.
 Информацията е подадена от Павел Петров - Директор дирекция "ФДиУС"

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТОБЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ДУПНИЦА ЗА 2022 ГОДИНА


Дата на публикуване 31.03.2022 г.
 Информацията е подадена от Павел Петров - Директор дирекция "ФДиУС"

Отчет към 28.02.2022 г.
Разчет за финансиране на капиталовите разходи план/отчет за периода: 2022 Февруари

Дата на публикуване 29.04.2022 г. Информацията е подадена от Павел Петров - Директор дирекция "ФДиУС"
Приет общински бюджет за 2022 г.
Отчет към 31.03.2022 г.
Отчет за финнасиране на Капиталови разходи за Март 2022 г.
Отчет РМС326 - Ковид и хуманит. помощ Украйна

Дата на публикуване 31.05.2022 г. Информацията е подадена от Павел Петров - Директор дирекция "ФДиУС"
Отчет към 30.04.2022 г.
Отчет за финансиране на Капиталови разходи за Април 2022 г.

Дата на публикуване 30.06.2022 г. Информацията е подадена от Павел Петров - Директор дирекция "ФДиУС"
Отчет към 31.05.2022 г.
Отчет за финансиране на Капиталови разходи за Май 2022 г.

Дата на публикуване 28.07.2022 г. Информацията е подадена от Павел Петров - Директор дирекция "ФДиУС"
Отчет към 30.06.2022 г.
Отчет за финансиране на Капиталови разходи за Юни 2022 г.

Дата на публикуване 31.08.2022 г.
 Информацията е подадена от Павел Петров - Директор дирекция "ФДиУС"
Отчет към 31.07.2022 г.
Отчет за финансиране на Капиталови разходи за Юли 2022
г.

Дата на публикуване 30.09.2022 г. Информацията е подадена от Павел Петров - Директор дирекция "ФДиУС"
Отчет към 31.08.2022 г.
Отчет за финансиране на Капиталови разходи за Август 2022
 г.  

РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ - план/отчет за периода: 2022 Септември
Дата на публикуване 31.10.2022 г Информацията е подадена от Павел Петров - Директор дирекция "ФДиУС"

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА за периода 01.1.2022 г.- 30.9.2022 г.
Дата на публикуване 31.10.2022 г Информацията е подадена от Павел Петров - Директор дирекция "ФДиУС"

ЗАПОВЕД  РД 04-1508./31.10.2022г. на Кмета на Община Дупница за изготяне на актуализирана средносрочна бюджетна прогноза 2023-2025г. и бюджета на Община Дупница за 2023г.
Дата на публикуване 01.11.2022 г. Информацията е подадена от Павел Петров - Директор дирекция "ФДиУС"


Наименование Брой тегления
Отчет към 30.09.2022.pdf 23 Изтегли документ с име "Отчет към 30.09.2022.pdf"
Месечен отчет КР за 09.2022 г.pdf 19 Изтегли документ с име "Месечен отчет КР за 09.2022 г.pdf"
Заповед за комисия Бюджет 2023 г.01112022.pdf 26 Изтегли документ с име "Заповед за комисия Бюджет 2023 г.01112022.pdf"
Отчет към 31.08.2022 г..pdf 115 Изтегли документ с име "Отчет към 31.08.2022 г..pdf"
КР Месечен отчет за 08.2022.pdf 107 Изтегли документ с име "КР Месечен отчет за 08.2022.pdf"
Отчет към 31.07.2022 г.pdf 314 Изтегли документ с име "Отчет към 31.07.2022 г.pdf"
КР отчет за Юли 2022.pdf 174 Изтегли документ с име "КР отчет за Юли 2022.pdf"
КР Месечен отчет за м.06.2022.pdf 413 Изтегли документ с име "КР Месечен отчет за м.06.2022.pdf"
Отчет към 30.06.2022.pdf 521 Изтегли документ с име "Отчет към 30.06.2022.pdf"
Отчет към 31.05.2022.pdf 675 Изтегли документ с име "Отчет към 31.05.2022.pdf"
КР отчет към 31.05.2022.pdf 609 Изтегли документ с име "КР отчет към 31.05.2022.pdf"
Отчет към 30.04.2022.pdf 720 Изтегли документ с име "Отчет към 30.04.2022.pdf"
КР отчет за 2022 Април.pdf 598 Изтегли документ с име "КР отчет за 2022 Април.pdf"
Отчет РМС326-Ковид и хуманит. помощ Украйна.pdf 978 Изтегли документ с име "Отчет РМС326-Ковид и хуманит. помощ Украйна.pdf"
Бюджет_2022_6003.pdf 973 Изтегли документ с име "Бюджет_2022_6003.pdf"
КР - отчет за 2022 Март 6003.pdf 714 Изтегли документ с име "КР - отчет за 2022 Март 6003.pdf"
Отчет към 31.03.2022.pdf 928 Изтегли документ с име "Отчет към 31.03.2022.pdf"
КР Месечен отчет за 2022 Февруари.pdf 1057 Изтегли документ с име "КР Месечен отчет за 2022 Февруари.pdf"
Отчет към 28.02.2022 г.pdf 1110 Изтегли документ с име "Отчет към 28.02.2022 г.pdf"
Инфобюджет2022.pdf 1187 Изтегли документ с име "Инфобюджет2022.pdf"
Проект за капиталови разходи и текущи ремонти за 2022 г (1).pdf 798 Изтегли документ с име "Проект за капиталови разходи и текущи ремонти за 2022 г (1).pdf"
Заповед за публично обсъждане на Бюджет 2022 г.15032022.pdf 712 Изтегли документ с име "Заповед за публично обсъждане на Бюджет 2022 г.15032022.pdf"
Отчет към 31.01.2022.pdf 1038 Изтегли документ с име "Отчет към 31.01.2022.pdf"

Потърсете в сайта