Сесии на ОС


27.07.2021
УВАЖАЕМИ  ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,   На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, чл. 43, ал.1, ал.2 и ал. 7, чл. 45, ал.1, т.1, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Об.С – Дупница свиквам VIII редовно заседание на Общински съвет – Дупница, което ще се проведе на 16.07.2021 год. /петък/, от 10.00 часа, в заседателната зала на община Дупница, партерен етаж при следния:                                                                                                                        ПРОЕКТ!    Д...

18.06.2021
УВАЖАЕАМИ  ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,   На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, чл. 43, ал.1, ал.2 и ал. 7, чл. 45, ал.1, т.1, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Об.С – Дупница свиквам VII редовно заседание на Общински съвет – Дупница, което ще се проведе на 25.06.2021 год. /петък/, от 10.00 часа, в заседателната зала на община Дупница, партерен етаж при следния:                                                                                                                           ПРОЕКТ!      Д...

18.06.2021
УВАЖАЕМИ  ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,   На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, чл. 43, ал.1, ал.3 и ал. 7, чл. 45, ал.1, т.1, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Об.С – Дупница свиквам VI извънредно заседание на Общински съвет – Дупница, което ще се проведе на 23.06.2021 год. /сряда/, от 10.00 часа, в заседателната зала на община Дупница, партерен етаж при следния:                                                                                                                        ПРОЕКТ!   Д...

25.05.2021
     УВАЖАЕАМИ  ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,   На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, чл. 43, ал.1, ал.2 и ал. 7, чл. 45, ал.1, т.1, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Об.С – Дупница свиквам V редовно заседание на Общински съвет – Дупница, което ще се проведе на 28.05.2021 год. /петък/, от 10.00 часа, в заседателната зала на община Дупница, партерен етаж при следния:                                                                                                                         ...

16.04.2021
УВАЖАЕМИ  ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,   На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, чл. 43, ал.1 и ал.3, чл. 45, ал.1, т.1, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Об.С – Дупница, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам IV редовно заседание на Общински съвет – Дупница, което ще се проведе на 23.04.2021 год. /петък/, от 10.00 часа, в заседателната зала на община Дупница,...

23.03.2021
УВАЖАЕМИ  ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,   На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, чл. 43, ал.1 и ал.3, чл. 45, ал.1, т.1, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Об.С – Дупница, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам III редовно заседание на Общински съвет – Дупница, което ще се проведе на 26.03.2021 год. /петък/, от 10.00 часа, в заседателната зала на община Дупница,...

Потърсете в сайта