АНКЕТА ОТНОСНО ХРАНЕНЕТО НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ДУПНИЦА
АНКЕТА относно подготовката на План за интегрирано развитие на община Дупница за периода 2021-2027г.
Добре дошли!
23.10.2020
Заповед № РД-01-611/22.10.2020 год. на Министъра на здравеопазването, относно въвеждането на временни противоепидемични мерки на територията на Република България, в периода 23.10.2020 год. до 30.11.2020 год.

05.10.2020
Поздравителен адрес по случай 5 октромври - Международен ден на учителя

29.09.2020
Община Дупница се присъединява към инициативата Световен ден на ходенето

09.09.2020
Община Дупница изгражда нова детска площадка в кв.Бешика на мястото на стара
17 084,30 лв ще струва на община Дупница изграждането на детска площадка в района на старите жилища в кв.Бешика. Старата площадка вече е с демонтирани съоръжения и се подготвя за пълното й преобразяване. Ще бъде поставена ударопоглъщаща настилка, кошчета за отпадъци, пейките ще бъдат подменени, монтирани ще бъдат люлка, пружинна клатушка, комбинирано детско съоръжение и детско конче, а детския кът отделен с ограда. "Очакваме ударопоглъщащата настилка да пристигне в рамките на 3-4 дни, а следващата седмица и съоръженията. В рамките на 23-24 септември, детската площадка ще бъде готова. Съоръженията бяха стари, ремонтираха се всяка година, така че по-добрият вариант бе...

03.08.2020
Летни училища помагат на първокласници от уязвими групи и по време на пандемията

12.05.2020
Поздравление от инж.Методи Чимев по случай 12 май - Световен ден на сестринството
Скъпи професионалисти по здравни грижи, Позволете ми  най-искрено да Ви поздравя по случай 12-ти май - Световен ден на сестринството! На този ден ние засвидетелстваме нашата признателност към Вас и Вашия труд. Този празник носи надежда, светлина и вяра в бъдещето. Сърдечно Ви поздравявам за неуморната работа, хуманност и професионализъм!Нека бъдат леки и изпълнени с положителни емоции работните Ви дни, нека старанията Ви бъдат високо оценени с уважение и обич от страна на Вашите пациенти!В личен план, Ви желая здраве, семейно щастие и благополучие. Честит празник!  

23.10.2020
ровеждане на конкурс съгласно Заповед № РД 04-1005/15.10.2020 год. за отдаване под наем на помещение с площ 110 кв.м, с предназначение - за склад, находящо се в град Дупница, в двора на МБАЛ "Св. Иван Рилски", ул. "Свети Георги" №2

23.10.2020
Провеждане на конкурс съгласно Заповед № РД 04-999/14.10.2020 год. за отдаване под наем на 6 броя помещения част от сграда, с предназначение - за складова база, находяща се в град Дупница, в двора на МБАЛ "Св. Иван Рилски", ул. "Свети Георги" №2

22.10.2020
Провеждане на конкурс съгласно Запвоед №РД 04-1018/21.10.2020 год. за отдаване под наем на общински имот, обособен като обект №1, съдържащ две помещения с имерена обща площ 120.54 кв.м, находящ се в гр. Дупница, ул. "Яхинско шосе" №1

26.08.2020
Провеждане на публичен търг с явно наддаване открит със Заповед №РД-04-828/24.08.2020 год. за отдаване под наем на 14 /четиринадесет/ броя общински поземлени имота находящи се в землището на град Дупница, област Кюстендил

25.08.2020
Провеждане на публичен търг с явно наддаване открит със Заповед №РД-04-829/24.08.2020 год. за отдаване под наем на 2 /два/ броя общински поземлени имота находящи се в землището на село Блатино, община Дупница, област Кюстендил

25.08.2020
Провеждане на конкурс съгласно Заповед №РД04-832/24.08.2020 год. за отдаване под наем на част от поземлен имот с идентификатор 68789.19.393 по КК на гр. Дупница, представляващ терен - за разполагане на преместваем търговски обект, находящ се в кв. 225, гр. Дупница, ж.к. "Бистрица"

23.10.2020
Заповед № РД-01-611/22.10.2020 год. на Министъра на здравеопазването, относно въвеждането на временни противоепидемични мерки на територията на Република България, в периода 23.10.2020 год. до 30.11.2020 год.

14.10.2020
Провеждане на конкурс съгласно Заповед №РД 04-979/08.10.2020 год. за отдаване под наем на част от общински имот - терен с площ от 1.00 кв.м - за разполагане на преместваем търговски обект - вендинг машина тип "кафе-автомат", находящ се в гр. Дупница, УПИ II - за смесено предназначение, кв. 218 а по регулационния план на гр. Дупница

14.10.2020
Заповеди на директора на Областна Дирекция "Земеделие" за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи за стопанската 2020/2021 година

14.10.2020
Заповед № РД 04-979/08.10.2020 г. на Кмета на Община Дупница за отдаване под наем на част от поземлен имот, с площ от 1.00 кв.м, за поставяне вендинг машина тип “кафе-автомат”

05.10.2020
Откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект с цел заустване на отпадъчни води в повърхностни води

02.10.2020
Инвестиционно предложение по Програма за развитие на селските райони 2014-2020, мярка 8 "Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване жизнеспособността на горите", подмярка 8.1 "Залесяване и подръжка"

Потърсете в сайта
Деловодна справка