АНКЕТА ОТНОСНО ХРАНЕНЕТО НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ДУПНИЦА
АНКЕТА относно подготовката на План за интегрирано развитие на община Дупница за периода 2021-2027г.
Декларации

Декларации по чл.35, ал.1, т.1, във връзка с чл.6, ал1, т.32 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество на общинските съветници
23.03.2018

Декларации по чл.35, ал.1, т.3, във връзка с чл.6, ал1, т.32 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество на общинските съветници
23.03.2018

Декларации по чл.12, т.1, във връзка с чл.5 и декларации по чл.12, т.2 във връзка с чл.14 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси на новоизбрания общински съветник
09.05.2017

Декларации по чл.12, т.1, във връзка с чл.5 и декларации по чл.12, т.2 във връзка с чл.14 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси на новоизбрания общински съветник
12.12.2016

Декларации по чл.12, т.1, във връзка с чл.5 и декларации по чл.12, т.2 във връзка с чл.14 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси на новоизбрания кмет на кметство с. Дяково
10.11.2016

Декларации по чл.12, т.1, във връзка с чл.5 и декларации по чл.12, т.2 във връзка с чл.14 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси на новоизбраните общински съветници
25.04.2016

Потърсете в сайта
Деловодна справка