Анкетa "Активно лято"

1 . За седма поредна година Община Дупница и Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните предстои да организират ваканционната инициатива „Активно лято“, която има за цел по забавен и атрактивен начин да предложи на децата на град Дупница възможност за прекарване на свободното време. <br> Вашето дете участвало ли е в предишните формати на „Активно лято“?


2 . Заинтересовани ли сте от участие във ваканционната инициатива тази година?


3 . Кое за Вас е най-удобното място за провеждане на заниманията?


4 . Коя от посочените дейности може да бъде интересна за Вашето дете?

Потърсете в сайта