АНКЕТА ОТНОСНО ХРАНЕНЕТО НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ДУПНИЦА
АНКЕТА относно подготовката на План за интегрирано развитие на община Дупница за периода 2021-2027г.
Анкетa "Активно лято"
За седма поредна година Община Дупница и Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните предстои да организират ваканционната инициатива „Активно лято“, която има за цел по забавен и атрактивен начин да предложи на децата на град Дупница възможност за прекарване на свободното време.
Вашето дете участвало ли е в предишните формати на „Активно лято“?
Заинтересовани ли сте от участие във ваканционната инициатива тази година?
Кое за Вас е най-удобното място за провеждане на заниманията?
Коя от посочените дейности може да бъде интересна за Вашето дете?
Потърсете в сайта
Деловодна справка