ОБРАЗОВАНИЕ - СТРУКТУРА

Дата на публикуване: 24.04.2018 12:20

СТРУКТУРА

  НА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ В ОБЩИНА ДУПНИЦА


През учебната 2018/2019 г. в община Дупница функционират 6 детски градини и 14 училища.

 

ТАБЛИЦА ДЕТСКИ ГРАДИНИ  В ОБЩИНА ДУПНИЦА 2018/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Детска градина

брой яслени групи

брой деца

групи 3- 4 г.

брой деца

групи ПГ - 5 г.

брой деца

групи ПГ- 6 г.

брой деца

Общо групи

Брой деца

ОБЩО ДЕЦА

 

1

ДГ "Детелина",Дупница,

ул. "Витоша" №1

 

 

2

60

1

31

1

25

4

116

171

 

 с. Бистрица

1

17

1

23

0.5

8

0.5

9

2

40

 

        ул. "Еделвайс" № 12

 

 

0.5

9

0.25

6

0.25

0

1

15

 

2

ДГ  "Калина", Дупница, ул. Велико Търново" № 8

 

 

4

126

2

66

2

69

8

261

261

 

3

ДГ "Слънце", Дупница, ул. Бачо Киро" №18

 

 

2

58

1

30

1

24

4

112

154

 

жк. "Бистрица", бл. 112

 

 

0.5

16

0.5

7

 

 

1

23

 

ул. "Бачо Киро", бл.5

 

 

0.5

7

 

 

0.5

12

1

19

 

4

ДГ "Зора", Дупница,

 ул. "Клисура" №2

 

 

2

51

1

30

1

28

4

109

225

 

ул. Христо Ботев" № 41

 

 

1

25

0.5

8

0.5

12

2

45

 

ул. "Изгрев" № 24А

 

 

1

33

0.5

12

0.5

10

2

55

 

Самораново, ул. "Митко Палаузов" бл.2

1

16

0.5

13

0.5

3

 

 

1

16

 

5

ДГ "Мечта", Дупница,

ул. "Втори януари" №16

 

 

2

55

1

28

1

27

4

110

179

 

ул. "Никола Малашевски" №9

 

 

0.33

14

0.33

6

0.33

8

1

28

 

Джерман, ул. "Коста Петров"№30

 

 

0.33

22

0.33

6

0.33

13

1

41

 

6

ДГ "Радост", Яхиново, ул. "Васил Левски" №

1

10

1

25

1

28

1

24

3

77

138

 

Червен брег

ул. "Пионерска" №30  

 

 

0.5

15

 

 

0.5

10

1

25

 

Крайници

ул. "Младост" №8

 

 

1

18

0.5

11

0.5

7

2

36

 

 

ОБЩО

3

43

20

570

11

280

11

278

42

1128

1128

 

                                                 

 

 

ОБЩ БРОЙ УЧЕНИЦИ В РЕДОВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ОТ ОБЩИНСКИТЕ И ДЪРЖАВНИТЕ СРЕДНИ УЧИЛИЩА В ОБЩИНА ДУПНИЦА

 

УЧИЛИЩЕ

населено място

по начин на финансиране

ОБЩО

брой паралелки

брой ученици

Профилирана гимназия

 "Христо Ботев"

Дупница

общинско

25

601

Основно училище

 "Евлоги Георгиев"

Дупница

общинско

20

429

Средно училище

 "Свети Климент Охридски"

Дупница

общинско

13

259

Основно училище

 "Неофит Рилски"

Дупница

общинско

23

514

Основно училище

 "Свети свети Кирил и Методий"

Дупница

общинско

18

398

Основно училище

 "Христаки Павлович"

Дупница

общинско

8

160

Основно училище

"Христо Ботев"

Самораново

общинско

8

89

Основно училище

 "Свети свети Кирил и Методий"

Яхиново

общинско

5

75

Основно училище

"Христо Ботев"

Крайници

общинско

7

99

Средно училище

 "Свети Паисий Хилендарски"

Дупница

общинско

41

994

Професионална гимназия по хранително - вкусови и химични технологии

Дупница

общинско

10

219

Професионална гимназия по транспорт

Дупница

държавно

5

99

Професионална гимназия по облекло и стопанско управление

Дупница

държавно

11

216

Професионална гимназия

"Акад. С. П. Корольов"

Дупница

държавно

14

292

ОБЩО:

207

4444

Потърсете в сайта