Обяви на Общински Съвет11.12.2020
ОБЯВЛЕНИЕ Общински съвет - Дупница пл. „Свобода” № 1, тел. 0701/5-92-51 С Решение № 161/27.11.2020 г. от Протокол № 10/27.11.2020 г. на Общински съвет – Дупница  ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА За определяне на  съдебни заседатели към РАЙОНЕН СЪД ДУПНИЦА На основание чл.67, ал.1 и чл.68, ал.1 от ЗСВ обявява изискванията и критериите за кандидатите за съдебни заседатели съгласно изискванията на Закона за съдебната власт.  1.Изисквания към кандидатите:  За съдебен заседател може да бъде избран...