АНКЕТА ОТНОСНО ХРАНЕНЕТО НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ДУПНИЦА
АНКЕТА относно подготовката на План за интегрирано развитие на община Дупница за периода 2021-2027г.
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
Тук ще намерите информация за бюджетите на община Дупница през годините, както и отчетите за тяхното изпълнение и информация за финансовата политика на Общината.
 
Потърсете в сайта
Деловодна справка