Информация за предстоящи действия за Разработване на План за интегрирано развитие на община Дупница (ПИРО) за периода 2021-2027 г.

Дата на публикуване: 29.09.2020 12:05

Уважаеми съграждани,

 

Благодарим Ви за активното участие в онлайн допитването за най-належащите проблеми на община Дупница, които трябва да бъдат адресирани през следващите години.

Кратко представяне на резултатите от проучването, можете да намерите -> ТУК!!!

Като следваща стъпка от разработване на Плана за интегрирано развитие на общината, предстои да се проведе консултиране на различни заинтересовани страни - представители на бизнеса, неправителствения сектор, администрацията и други, за да се идентифицират конкретни проектни идеи за развитието на града и общината.

На страницата на общината ще бъде публикувана форма за набиране на проектни предложения в различни области от развитието на общината.

Разчитаме на сътрудничеството Ви и Ви благодарим за съдействието!

Потърсете в сайта