АНКЕТА ОТНОСНО ХРАНЕНЕТО НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ДУПНИЦА
АНКЕТА относно подготовката на План за интегрирано развитие на община Дупница за периода 2021-2027г.
Бюджет 2020

Заповед за комисия бюджет 2020 год.

Заповед за публично обсъждане на проектобюджет 2020 г.
Дата на публикуване 13.01.2020 г. Информацията е подадена от Павел Петров - Директор дирекция "ФДиУС"

Проект капиталови разходи 2020 год.
Дата на публикуване 14.01.2020 г. Информацията е подадена от Павел Петров - Директор дирекция "ФДиУС"

Инфобюджет2020
Дата на публикуване 15.01.2020 г. Информацията е подадена от Павел Петров - Директор дирекция "ФДиУС"

Приет бюджет на Община Дупница за 2020 г
Дата на публикуване 12.02.2020 г. Информацията е подадена от Павел Петров - Директор дирекция "ФДиУС"

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.01.2020 год.

Дата на публикуване 29.02.2020 г. Информацията е подадена от Павел Петров - Директор дирекция "ФДиУС"

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 29.02.2020 год.

Дата на публикуване 31.03.2020 г. Информацията е подадена от Павел Петров - Директор дирекция "ФДиУС"

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2020 год.

Дата на публикуване 23.04.2020 г. Информацията е подадена от Павел Петров - Директор дирекция "ФДиУС"

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.04.2020 год.

Дата на публикуване 30.05.2020 г. Информацията е подадена от Павел Петров - Директор дирекция "ФДиУС"

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.05.2020 год.

Дата на публикуване 25.06.2020 г. Информацията е подадена от Павел Петров - Директор дирекция "ФДиУС"

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2020 год.

Дата на публикуване 30.07.2020 г. Информацията е подадена от Павел Петров - Директор дирекция "ФДиУС"

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.07.2020 год.

Дата на публикуване 31.08.2020 г. Информацията е подадена от Павел Петров - Директор дирекция "ФДиУС"

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.08.2020 год.

Дата на публикуване 29.09.2020 г. Информацията е подадена от Павел Петров - Директор дирекция "ФДиУС"

 

Потърсете в сайта
Деловодна справка