АНКЕТА ОТНОСНО ХРАНЕНЕТО НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ДУПНИЦА
АНКЕТА относно подготовката на План за интегрирано развитие на община Дупница за периода 2021-2027г.
КОНТАКТИ И АДРЕСИ

КОНТАКТИ И АДРЕСИ НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА ДУПНИЦА

 

ДЕТСКА ГРАДИНА

ДИРЕКТОР

АДРЕСИ

ТЕЛЕФОН

e-mail

1.

ДГ “Радост”

Яхиново

Димитринка Палакарска

Яхиново, ул. “Васил Левски” № 40

Червен брег, ул. “Пионерска “ № 30

Крайници, ул. “Младост” № 8

0877 511 644

cdg_qhinovo@abv.bg

2.

ДГ “Мечта”

Дупница

Даниела Гальова

Дупница, ул. “2 януари” № 16

Дупница, ул. Никола Малашевски” № 9

Джерман, ул. Коста Петров” № 30

0877 291 302

cdg1dupnica@abv.bg

3.

ДГ “Детелина” Дупница

Елеонора Божилова

Дупница, ул. “Витоша” № 1

Дупница, ул. “Еделвайс” № 12

Бистрица

0877 291 336

cdg_4_detelina@abv.bg

4.

ДГ “Зора”

Дупница

Антонина Кирова

Дупница, ул. “Клисура” № 2

Дупница,  ул. “Христо Ботев” № 41

Дупница,  ул. “Изгрев” № 24А (Таушаница)

Самораново, ул. “Митко Палаузов” бл. 2

0877 294 228

cdg6_dupnica@abv.bg

5.

ДГ “Калина”

Дупница

Райна Хаджийска

Дупница, ул. “Велико Търново” № 8

0889 409 905

kalina2004@abv.bg

6.

ДГ “Слънце”

Дупница

Мария Копанарова

Дупница,  ул. “Бачо Киро” № 18

Дупница, жк “Бистрица”, бл. 6

Дупница, ул. “Бачо Киро”, бл. 5

0877 511 637

odzslantse9@abv.bg

 

Забележка: Адресът на основната сграда е посочен първи. Останалите са адреси на групи в отделни сгради. 

Потърсете в сайта
Деловодна справка