АНКЕТА ОТНОСНО ХРАНЕНЕТО НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ДУПНИЦА
АНКЕТА относно подготовката на План за интегрирано развитие на община Дупница за периода 2021-2027г.
ФОРМУЛА ЗА ФИНАНСИРАНЕ - 2018 г.
Потърсете в сайта
Деловодна справка