АНКЕТА ОТНОСНО ХРАНЕНЕТО НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ДУПНИЦА
АНКЕТА относно подготовката на План за интегрирано развитие на община Дупница за периода 2021-2027г.
ОБРАЗОВАНИЕ - КОНТАКТИ

Контакти:

Община Дупница,  площад  „Свобода” №1

Ценка Стоянова – началник на отдел „Култура, образование, спорт и младежки дейности”

етаж 3, стая 51, тел. 0701/59266, 0879523496

 

Вероника Иванова – главен специалист „Образование”

етаж 3, стая 51, тел. 0701/59238

 

e-mail: prosveta_dupnitsa@abv.bg

Потърсете в сайта
Деловодна справка