АНКЕТА ОТНОСНО ХРАНЕНЕТО НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ДУПНИЦА
АНКЕТА относно подготовката на План за интегрирано развитие на община Дупница за периода 2021-2027г.
Обяви на Архитектура и градоустройство

Съобщение № 91-00-137/15.10.2020 год.
15.10.2020

Съобщение № 91-00-133/13.10.2020 год.
13.10.2020

Съобщение Изх.№ 91-00-134 / 13.10.2020 год. ДО МИХАЛ МИРКОВ
13.10.2020

Съобщение № 91-00-132/12.10.2020 год.
12.10.2020

Съобщаване на Заповед №РД 04-977 / 07.10.2020 год. на Кмета на Община Дупница
08.10.2020

Съобщаване на Заповед № РД 04–935 / 21.09.2020 год. на Кмета на Община Дупница
21.09.2020

Потърсете в сайта
Деловодна справка