АНКЕТА ОТНОСНО ХРАНЕНЕТО НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ДУПНИЦА
АНКЕТА относно подготовката на План за интегрирано развитие на община Дупница за периода 2021-2027г.
Обяви на Архитектура и градоустройство

Съобщаване на Заповед № ДС-20-141/16.06.2020 год. на Областния управител на област Кюстендил е одобрен план на новообразуваните имоти и регистър към него за землището на с. Крайници, община Дупница
28.07.2020

Съобщаване на Заповед № ДС-20-141/16.06.2020 год. на Областния управител на област Кюстендил е одобрен план на новообразуваните имоти и регистър към него за землището на с.Грамаде, община Дупница
28.07.2020

Съобщаване на Заповед № ДС-20-141/16.06.2020 год. на Областния управител на област Кюстендил е одобрен план на новообразуваните имоти и регистър към него за землището на с. Блатино, община Дупница
28.07.2020

Съобщаване на Заповед № РД 04-738/24.07.2020 год. на Кмета на Община Дупница
28.07.2020

Съобщаване на Заповед № РД 04-734/  24.07.2020 год. на Кмета на община Дупница
27.07.2020

Съобщаване на Решение № 76 от Протокол №5 от заседание на ОбС Дупница на 26.06.2020 г.
27.07.2020

Потърсете в сайта
Деловодна справка