Обяви на Архитектура и градоустройство


28.11.2022
СЪОБЩЕНИЕ    №91-00-149/24.11.2022 год.  Община Дупница по реда на чл.18, ал.10 от Административно-процесуалния кодекс /АПК/ предвид обстоятелството, че  лицето: Георги Боцев с постоянен адрес: гр.Дупница, жк „Бистрица“, бл.3, вх.В, ет.6, ап.17, не е потърсил писмо изх. № 94-С-1124/26.10.2022 год. на Община Дупница, видно от известие за доставяне ИД PS 2600 00DU7H K, Славчо Раков с постоянен адрес:общ. Дупница, с. Самораново, ул. Пейо Яворов“ № 4, не е...

24.11.2022
СЪОБЩЕНИЕ № 91-00-148 / 24.11.2022 год. Община Дупница по реда на § 4 от ДР на ЗУТ, предвид обстоятелството, че лицата:         Любка  Стойкова, с постоянен адрес гр.София, ул.“Панорамен път“ не е получила обявление изх.№92-00-241/19.10.2022г., видно от известие за доставяне ИД PS 2600 00DY0V V; Илия Грозденин, с постоянен адрес: гр.Дупница, ул.“Прогона“  не е получил обявление изх.№92-00-241/19.10.2022г., видно от известие за доставяне ИД PS 2600 00DY0T T; Елена  Николова, с постоянен...

24.11.2022
СЪОБЩЕНИЕ № 91-00-150/24.11.2022 год. Община Дупница по реда на § 4 от ДР на ЗУТ, предвид обстоятелството, че лицата: Емилия  Петрова, с постоянен адрес гр.София, ул.“Двайсет и първи век“ не е получил обявление изх.№92-00-240/19.10.2022г., видно от известие за доставяне ИД PS 2600 00DY0L L; Христо  Стоянов, с постоянен адрес: с.Мурсалево, ул.“Христо Ботев“   не е получил обявление изх.№92-00-240/19.10.2022г., видно от известие за доставяне ИД PS 2600 00DY0M M; Александър  Атанасов, с...

21.11.2022
СЪОБЩЕНИЕ  № 91-00-146 / 21.11.2022 год.  Община Дупница по реда на § 4 от ДР на ЗУТ, предвид обстоятелството, че лицата:        Славчо Георгиев Тошков, с постоянен адрес гр.Дупница, ул.“Янтра“ №3 не е получил обявление изх.№92-00-267/14.11.2022г., видно от известие за доставяне ИД PS 2600 00ЕOWV U; Валентин Кирилов Георгиев, с постоянен адрес: гр.Дупница, ул.“Черковна“ №3 не е получил обявление изх.№92-00-267/14.11.2022г., видно от известие за доставяне ИД PS...

21.11.2022
СЪОБЩЕНИЕ№ 91-00-147 / 21.11.2022 год. Община Дупница по реда на § 4 от ДР на ЗУТ, предвид обстоятелството, че лицето:       Сашка Янушева Георгиева, с постоянен адрес с. Яхиново, ул. „Христо Ботев“ 104 не е получила обявление изх.№92-00-246/24.10.2022г., видно от известие за доставяне ИД PS 2600 00DY1Y Z;      СЪОБЩАВА, че в Дирекция „Устройство на територията и строителството” в Община Дупница е внесен за процедиране и одобряване...

18.11.2022
СЪОБЩЕНИ       № 91-00-145/18.11.2022 год.  Община Дупница по реда на § 4 от ДР на ЗУТ, предвид обстоятелството, че лицето:  Георги Александров, с постоянен адрес: с. Джерман, ул.“Цар Крум“, не е потърсил обявление изх.№ 92-00-234/10.10.2022 г., видно от известие за доставяне ИД PS 2600 00DXPU I.  Даниела Александрова, с постоянен адрес: гр. София, ул. „Димитър Яблански“, не е потърсила обявление изх. № 92-00-234/10.10.2022 г., видно от известие...

Потърсете в сайта