Бюджет 2021

Обобщена информация по Бюджет 2021

Заповед Публично обсъждане на бюджет 2021 г.

Дата на публикуване 08.03.2021 год.
ПРИЕТ БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ДУПНИЦА ЗА 2021 г.
Решение № 18 на Общински съвет за приемане на бюджет на Община Дупница за 2021 год.
План Капиталови Част 1
План Капиталови Част 2
Дата на публикуване 10.03.2021 г. Информацията е подадена от Павел Петров - Директор дирекция "ФДиУС"
Отчет към 31.01.2021 г.
Дата на публикуване 30.03.2021 г. Информацията е подадена от Павел Петров - Директор дирекция "ФДиУС"
Отчет към 28.02.2021 г.
Дата на публикуване 29.04.2021 г. Информацията е подадена от Павел Петров - Директор дирекция "ФДиУС"
Отчет към 31.03.2021 г.
Отчет Капиталови Март 2021 г.
Дата на публикуване 25.05.2021 г. Информацията е подадена от Павел Петров - Директор дирекция "ФДиУС"
Отчет към 25.04.2021 г.


Потърсете в сайта