АНКЕТА ОТНОСНО ХРАНЕНЕТО НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ДУПНИЦА
АНКЕТА относно подготовката на План за интегрирано развитие на община Дупница за периода 2021-2027г.
Кметове на населени места


Баланово

кмет

Явор Митов

Бистрица

кмет

Кирил Огненски

Блатино

кмет

Ботьо Дончев

Грамаде

кметски наместник

Георги Петров

Делян

кметски наместник

Валя Зашева

Джерман

кмет

Ангел Цветков

Дяково

кмет

Росица Илиева

Крайни дол

кметски наместник

Георги Петров

Крайници

кмет

Мариана Димитрова

Кременик

кметски наместник

Здравка Тонева

Палатово

кмет

Христо Костадинов

Пиперево

кмет

Утеха Маноилова

Самораново

кмет

Райна Александрова

Тополница

кмет

Ананий Ангарев

Червен брег

кмет

Силвия Тодорова

Яхиново

кмет

Софка Скоклева

 
Потърсете в сайта
Деловодна справка