АНКЕТА ОТНОСНО ХРАНЕНЕТО НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ДУПНИЦА
АНКЕТА относно подготовката на План за интегрирано развитие на община Дупница за периода 2021-2027г.
Контакти

Приют за безстопанствени кучета гр. Дупница

ул. “Св Иван Рилски” № 324

Работно време на приюта от 9:00 до 17:30 часа

Ветеринарен лекар: д-р Ангел Ангелов

ловец: Георги Ценев  тел: 0879/523 537

Достъпът на външни лица на територията на ОПБК в гр. Дупница се осъществява всеки делничен ден от 11,30 до 17,30 часа и през един почивен ден – събота от 11,30 до 17,30 часа, с изключение на официалните празници.

С цел осигуряване на нормалното протичане на работния процес, определеното време за индивидуален престой на външни лица е до 60 /шестдесет/ минути. Броят на посетителите не трябва да надхвърля 4 /четири/ човека, в рамките на утвърдения достъп.

Потърсете в сайта
Деловодна справка