Финансирани от др. програми и фондове

Дата на публикуване: 10.09.2015 18:32
1. Проект Подобряване на енергийната ефективност на уличното осветление на гр. Дупница / Международен фонд "Козлодуй"

Продължителност на проекта:

Описание: Проектът предвижда остарялото улично осветление да бъде заменено с ново, изградено по модерна LED технология, която гарантира работеща в пълен обем система за улично осветление и отговаряща на съвременните изисквания за управление и експлоатация на уличното осветление.Паралелно с това ще се извърши:  Категоризация на улиците, съгласно европейски норми за улично осветление и нормиране нивото на осветление;Подготовка на системата за съвременно автоматизирано управление на уличното осветление /мобилно, чрез GPRS и SMS мрежа/ и внедряване на мерки и технически средства за различна степен на осветеност през нощните часове по градските артерии. В резултат на изпълнението на мерките по проекта се очаква: Изграждане на ново улично осветление на места, където досега не е имало. Намаляване на потребеното количество електроенергия за осигуряване на уличното осветление от   1 658 572,84  kW  на  353 657,80 kW/годишно;

 

Стойност на проекта: 1 000 000 лв

 

 

2. Проект Подобряване енергийната ефективност на сградата на Общински драматичен театър „Невена Коканова” гр.Дупница / Национален доверителен екофонд - финансиране на проекти в рамките на националната схема за зелени инвестиции.

Продължителност на проекта: 18.8.2013 г. – 30.09.2013г

Описание: Целта на проекта е да се реализират мерки за подобряване на енергийната ефективност на Общински драматичен театър чрез подмяна на отоплителната система и вътрешен ремонт.

Стойност на проекта: 210 409 лв.

 

3. Проект “Въвеждане на енергоспестяващи мерки в ЦДГ “Зора” – гр. Дупница / Национален доверителен екофонд - финансиране на проекти в рамките на националната схема за зелени инвестиции.

Продължителност на проекта: 18.8.2013 г. – 30.09.2013г

Стойност на проекта: 202 679 лв.

 

4. Проект “Въвеждане на енергоспестяващи мерки в ОУ “Евлоги Георгиев” – гр. Дупница / Национален доверителен екофонд - финансиране на проекти в рамките на националната схема за зелени инвестиции

Продължителност на проекта: 18.8.2013 г. – 30.09.2013г

Стойност на проекта: 171 331 лв.

 

5. Проект: 690182- IMPACTPapeREC - "Хартия за рециклиране"

На 24.03.2016 г. Кмета на Община Дупница падписа Договор за създаване на консорциум IMPACTPapeRec, и Договор за безвъзмездна финансова помощ чрез програма на Европейския съюз “ Хоризонт 2020


Стойност на финансиране към Община Дупница – 17346 €
Срок за изпълнение на проектното предложение – 24 месеца

Повече за преокт „IMPACTPapeRec” за увеличаване на разделно събиране на хартия за рециклиране в Европа може да прочетете тук.

/Информацията е публикувана на  31.03.2016г./

 

 

6.Малцинствените организации във възприемането и оформянето на бъдещето на ЕС

Проектът "Малцинствените организации във възприемането и оформянето на бъдещето на ЕС" е финансиран от Европейския съюз в рамките на програмата "Европа за гражданите", Мярка 2.1 Побратимяване на градове.

Срещата по проекта се проведе от 16 до 18 март 2018 г. в град Шкофя Лока, Словения.

Проектът беше организиран от Хърватската културна асоциация Комусина Шкофя Лока в сътрудничество с община Шкофя Лока и шест международни партньори от пет различни страни: Община Дупница, община Рибени, Латвия, община Сзьодлигет, Унгария, Босненска хърватска асоциация Прстен Хърватия, Словенска къща - културно и Образователно дружество Базовица, Риека Хърватия и Хърватско културно-образователно дружество Матия Губец Таванкут, Сърбия.

Проектът се проведе и под почетния патронаж на президента на Република Словения г-н Борут Пахор.

Повече информация за проекта може да откриете тук


Потърсете в сайта