АНКЕТА ОТНОСНО ХРАНЕНЕТО НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ДУПНИЦА
АНКЕТА относно подготовката на План за интегрирано развитие на община Дупница за периода 2021-2027г.
Бюджет 2017
          Дата на публикуване 26.03.2017 г.   
          Информацията е подадена от М.Атанасова - Гл.Счетоводител

         Дата на публикуване 30.05.2017 г. Информацията е подадена от М.Атанасова - Гл.Счетоводител

 

           Дата на публикуване 21.08.2017 г. Информацията е подадена от М.Атанасова - Гл.Счетоводител

 

 

 

          Дата на публикуване 31.01.2018 г. Информацията е подадена от Павел Петров - Директор дирекция "ФДиУС"

 

Потърсете в сайта
Деловодна справка