Обнародвани съдебни решения


19.05.2022
Решение № 65/06.04.2022 г., по Адм. дело № 317/2021 г., постановено от Административен съд - Кюстендил, с което отменя разпоредбата на чл. 28б, ал. 1 - ал. 9 от Наредбата за организацията на движението на територията на община Дупница, приета с решение № 81 от 15.06.2012 г. на Общински съвет - Дупница, изм. с Решение № 192/28.10.2016 г. на ОбС - Дупница. Пълният текст на...

18.05.2022
Решение № 59/29.03.2022 г., по Адм. дело № 324/2021 г., постановено от Административен съд - Кюстендил, с което отменя Наредба за организацията и дейността на клубовете и хората в пенсионна вързарст и лицата с увреждания на територията на община Дупница, приета с решение № 163 по Протокол № 14/24.11.2017 г. на ОбС - Дупница. Пълният текст на Решение № 59/29.03.2022 г. на КАС, може да...

02.03.2022
Решение № 9/17.01.2022 г., по Адм. дело № 371/2021 г., постановено от Административен съд - Кюстендил, с което отменя разпоредбата на чл.16, ал.1-3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Дупница, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с решение № 20 по Протокол № 3/20.12.2019 г. и изм. с решение № 146 по Протокол № 9/19.11.2022 г. на ОбС -...

16.06.2020
Решение № 97/16.03.2020 г., по Адм. дело № 595/2019 г., постановено от Административен съд - Кюстендил, с което отменя разпоредбите на чл.32, т.5, т.5.1 и т.5.2 от Наредба за определянето на местните такси и цени на услуги и администрирането им на територията на община Дупница, приета с решение № 101 по Протокол № 4/19.04.2013 г. на ОбС - Дупница.Пълният текст на Решение № 97/16.03.2020 г....

16.06.2020
Решение № 115/28.05.2020 г., по Адм. дело № 21/2020 г., постановено от Административен съд - Кюстендил, с което обявява за нищожна Наредбата за пожарната безопасност на територията на Община Дупница, приета с Решение № 25 по Протокол № 2/23.02.2018 год. на Общински съвет Дупница.Пълният текст на Решение № 115/28.05.2020 г. на КАС, може да видите ТУК

23.01.2020
Решение № 328/19.12.2019 г., по Адм. дело № 379/2019 г., постановено от Административен съд - Кюстендил, с което отменя като незаконосъобразно разпоредбите на чл. 8, чл. 29, ал.1 и чл. 31, ал. 1 в частта относно думите "събиране и транспортиране", както и разпоредбите на  чл. 27, ал. 1 и чл. 32, ал. 1 в частта относно думата "събиране" от Наредбата за управление на отпадъците на територията...

Потърсете в сайта