АНКЕТА ОТНОСНО ХРАНЕНЕТО НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ДУПНИЦА
АНКЕТА относно подготовката на План за интегрирано развитие на община Дупница за периода 2021-2027г.
Секретар на Общината
 
/assets/Hristo7/N.Manova.jpg
 
Невена МAНОВА
Секретар на Община Дупница
 

Невена Краева Манова-родена на 05.10.1961г. в гр. Карлово.

Средно образование-ПГ „Васил Левски”-гр. Карлово

Завършила е ЮЗУ „Неофит Рилски”-гр. Благоевград, специалност „Предучилищна педагогика” и „Право”.

Работила е като юрисконсулт и главен юрисконсулт в Столична община, като главен юрисконсулт в РДНСК-Благоевград. От 2011г.е Секретар на Община Дупница.
Потърсете в сайта
Деловодна справка