Програми, планове и отчети на Община Дупница за периода 2014-2020 год.

Дата на публикуване: 08.08.2016 15:55

Процедура (2017-2018г) по актуализация на "Инвестиционна програма на община Дупница за 2014-2020год" 

 

Инвестиционна програма на Община Дупница за периода 2014-2020 год.

 

Извадка от Държавен вестник бр. 56 от 2012 г.

Материалът е публикуван на 20.09.2017 год. от Славка Петровска

 

Решение № 72 от 18.05.2012 г. на ОбС Дупница

Материалът е публикуван на 20.09.2017 год. от Славка Петровска

 

Решение № 120 от 08.09.2017 г. на ОбС Дупница

Материалът е публикуван на 20.09.2017 год. от Славка Петровска

 

Покана за участие в работна група за оценка на проектни фишове за актуализиране на инвестиционната програма на Община Дупница по приоритетна ос 1 "Устоичиво интегрирано градско развитие" на ОП "Региони в растеж" 2014-2020.
                                    Материала е публикуван на 22.01.2018г. от К.Крумов 


Покана за участие в работна група за оценка на проектни фишове за актуализиране на инвестиционната програма на Община Дупница по приоритетна ос 1 "Устоичиво интегрирано градско развитие" на ОП "Региони в растеж" 2014-2020.
                                    Материала е публикуван на 07.02.2018г. от К.Крумов  

           

      

План за развитие на Община Дупница за периода 2014 - 2020 год.

 

Информация за текущо изпълнение на проекти с Европейски средства за периода 2014-2020г.


Потърсете в сайта