Декларации по чл.35, ал.1, т.3, във връзка с чл.6, ал1, т.32 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество на общинските съветници

Дата на публикуване: 23.03.2018 17:44
прочети

Потърсете в сайта