Програми и отчети относно енергийната ефективност, ВЕИ и биогорива