АНКЕТА ОТНОСНО ХРАНЕНЕТО НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ДУПНИЦА
Обнародвани съдебни решения
Решение № 196 от 19.07.2019 г. на КАС
26.08.2019
Решение № 196/19.07.2019 г., по Адм. дело № 133/2019 г., постановено от Административен съд - Кюстендил, с което отменя разпоредбата на чл. 25, ал.1, т.1, в частта относно "или на други изключителни обстоятелства..." от Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на Община Дупница /приета с Решение № 132/14.12.2006 г. на ОбС - Дупница,  изм. с Решение № 71/17.04.2015 г. на Общински съвет Дупница/.

Пълният текст на Решение № 196/19.07.2019 г. на КАС, може да видите ТУК
Потърсете в сайта
Деловодна справка