Решение № 221 от 15.12.2017 г. на КАС

Дата на публикуване: 27.08.2019 09:58
Решение № 221/15.12.2017 г., по Адм. дело № 243/2017 г., постановено от Административен съд - Кюстендил, с което отменя чл. 50, ал.1 от Наредбаа за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на Община Дупница, приета с Решение № 132 от 14.12.2006 г. по протокол № 20 от 14.12.2006 г. на Общински съвет - Дупница.

Пълният текст на Решение № 221/15.12.2017 г., може да видите ТУК

Потърсете в сайта