АНКЕТА ОТНОСНО ХРАНЕНЕТО НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ДУПНИЦА
АНКЕТА относно подготовката на План за интегрирано развитие на община Дупница за периода 2021-2027г.
Други обяви
Заповеди на директора на Областна Дирекция "Земеделие" за разпределение на масивите за ползване на обработваеми земи за стопанската 2019/2020 година
10.10.2019
Заповед № РД-04-153 / 01.10.2019 г. за землището на с. Яхиново

Заповед № РД-04-154 / 01.10.2019 г. за землището на с. Червен брег

Заповед № РД-04-155 / 01.10.2019 г. за землището на с. Тополница

Заповед № РД-04-156 / 01.10.2019 г. за землището на с. Палатово

Заповед № РД-04-157 / 01.10.2019 г. за землището на с. Самораново

Заповед № РД-04-158 / 01.10.2019 г. за землището на с. Крайници

Заповед № РД-04-159 / 01.10.2019 г. за землището на с. Делян

Заповед № РД-04-160 / 01.10.2019 г. за землището на с. Грамаде

Заповед № РД-04-161 / 01.10.2019 г. за землището на с. Кременик

Заповед № РД-04-162 / 01.10.2019 г. за землището на с. Крайни дол

Заповед № РД-04-163 / 01.10.2019 г. за землището на с. Дяково

Заповед № РД-04-164 / 01.10.2019 г. за землището на град Дупница

Заповед № РД-04-165 / 01.10.2019 г. за землището на 
с. Джерман

Заповед № РД-04-166 / 01.10.2019 г. за землището на с. Блатино

Заповед № РД-04-167 / 01.10.2019 г. за землището на с. Баланово

Заповед № РД-04-168 / 01.10.2019 г. за землището на с. Бистрица

Заповед № РД-04-169 / 01.10.2019 г. за землището на с. Пиперево
Потърсете в сайта
Деловодна справка