Рекултивация на общиснко депо за неопасни отпадъци, м. "Злево", гр. Дупница

Повече информация -> ТУК!!!