АНКЕТА ОТНОСНО ХРАНЕНЕТО НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ДУПНИЦА
АНКЕТА относно подготовката на План за интегрирано развитие на община Дупница за периода 2021-2027г.
Новини
Община Дупница проведе заключителна пресконференцията по проект № BG16RFOP001-5.001-0052 "Подай ръка“
20.09.2019
Потърсете в сайта
Деловодна справка