Инвестиционно намерение: "Изграждане на сондажен кладенец за разкриване на термоминерална вода с дълбочина около 1200 метра в поземлен имот 04220.6.34 от КК и КР на село Бистрица, общ. Дупница"

28.11.2019 17:29
Може да прочетете повече -> ТУК!!!

Потърсете в сайта