АНКЕТА ОТНОСНО ХРАНЕНЕТО НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ДУПНИЦА
Екология
Инвестиционно намерение: "Изграждане на сондажен кладенец за разкриване на термоминерална вода с дълбочина около 1200 метра в поземлен имот 04220.6.34 от КК и КР на село Бистрица, общ. Дупница"
28.11.2019
Може да прочетете повече -> ТУК!!!
Потърсете в сайта
Деловодна справка