АНКЕТА ОТНОСНО ХРАНЕНЕТО НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ДУПНИЦА
АНКЕТА относно подготовката на План за интегрирано развитие на община Дупница за периода 2021-2027г.
Други обяви
Заповед РД04-1277 / 28.11.2019 г. във връзка с набиране на наематели за социални жилища находящи се в гр. Дупница
02.12.2019
Повече информация -> ТУК!!!
Потърсете в сайта
Деловодна справка