Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци, местност Злево, гр.Дупница

Може да прочетете повече -> ТУК!!!