Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци, местност Злево, гр.Дупница

03.12.2019 14:54
Може да прочетете повече -> ТУК!!!

Потърсете в сайта