АНКЕТА ОТНОСНО ХРАНЕНЕТО НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ДУПНИЦА
Екология
Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци, местност Злево, гр.Дупница
03.12.2019
Може да прочетете повече -> ТУК!!!
Потърсете в сайта
Деловодна справка