Инвестиционно предложение за "Изграждане на ферма в с. Крайници"

Повече информация -> ТУК!!!