Площадка за съхраняване и предварително третиране на неопасни отпадъци

Повече информация -> ТУК!!!