Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Дупница, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация /приет с Решение № 20/20.12.2019 г. на Общински съвет Дупница/

Дата на публикуване: 07.01.2020 10:06
прочети

Потърсете в сайта