АНКЕТА ОТНОСНО ХРАНЕНЕТО НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ДУПНИЦА
АНКЕТА относно подготовката на План за интегрирано развитие на община Дупница за периода 2021-2027г.
Новини
Община Дупница обявява прием на докуненти за 8 свободни позиции в администрацията
30.01.2020
Набиране на служители за осем позиции обявява Община Дупница. Най-много са свободните места за отдел „Строителство“. Търси се инжинер-конструктур със задължително минимум 3 години стаж, както и 2 позиции за строителен техник, като изискването за тях е да са със средно-специално или висше-инжинерна специалност. За същия отдел се обявява прием на документи и за 2 броя ел.техници за поддръжка на улично осветление, обществени сгради и имоти. Едно свободно място има в отдел „Счетоводство“, където изискването към кандидатите е освен квалификационна степен по специалността, да имат и минимум 3 години стаж като такива.
Търси се и специалист „Обществени поръчки“, който трябва да притежава юридическо образование и 2 години стаж, както и специалист „Европроекти“, със завършено висше образование, опит в работата с европейски проекти, а владеенето на писмен и говорим английски е предимство.
Всички кандидати трябва да подадат документи – заявление по образец, документ за завършено образование и квалификация (ако има приложима), автобиография. Крайният срок за кандидатстване е до 17 часа на 20 февруари. Одобрените по документи, ще бъдат поканени на събеседване.
Потърсете в сайта
Деловодна справка