АНКЕТА ОТНОСНО ХРАНЕНЕТО НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ДУПНИЦА
АНКЕТА относно подготовката на План за интегрирано развитие на община Дупница за периода 2021-2027г.
Други обяви
СПИСЪЦИ на ДОПУСНАТИ и НЕДОПУСНАТИ до КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ НА ДЛЪЖНОСТ НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "Търговски дейности и управление на общински активи" по чл.21 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители
10.02.2020

Пълния текст на списъците тук

Система за определяне на резултатите

Потърсете в сайта
Деловодна справка