АНКЕТА ОТНОСНО ХРАНЕНЕТО НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ДУПНИЦА
Програми и стратегии на Об.С
План за реализиране на дейностите по стратегията за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства в Община Дупница (2019-2024) за 2020 г. /приет с Решение № 37/28.02.2020 г. на Общински съвет Дупница/
06.03.2020
Потърсете в сайта
Деловодна справка