АНКЕТА ОТНОСНО ХРАНЕНЕТО НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ДУПНИЦА
Програми и стратегии на Об.С
Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници /ВЕИ/ и биогорива за периода 2020-2022 г. /приета с Решение № 34/28.02.2020 г. на Общински ъсвет Дупница/
06.03.2020
Потърсете в сайта
Деловодна справка