Информация относно финансовото състояние на Община Дупница за първите 4 месеца на тази година

Информация относно финансовото състояние на Община Дупница за първите 4 месеца на тази година

Информация относно финансовото състояние на Община Дупница с оглед на предстоящата сесия на Общински съвет. Изготвен е сравнителен анализ на приходите към 30.04.2020 спрямо тези от миналата година.

„3,048 млн. лева са постъпленията в общинския бюджет за първото 4-месечие на годината. За сравнение, за същия период на миналата година, постъпленията са били 3,055 млн. лева. В цифрово изражение, сумата е съизмерима със същия период за миналата 2019 година. За да бъдем коректни обаче, трябва да отбележим, че това е заради повишението на местните данъци и такси от тази година, които знаете, че не бяха коригирани повече от 10 години. Реално, спад в постъпленията има. Приходите от наеми на терени и имущество са 130 хил.лв. по-малко. От 343 хил. лв. за 2019 г. спадат на 213 хил.лв. Намалели са и приходите от такси в детските градини и ясли с 50 хил. лв тази година, от административни услуги са по-малко с 15 хил.лв и т.н. Използвам възможността да изкажа благодарност на хората и фирмите, които въпреки неприятната ситуация са платили своите налози, което дава възможност на Община Дупница да работи нормално и да запази работните места", коментира зам.кметът по икономическите въпроси Олга Китанова. "На този етап е рано да правим каквито и да било изводи, ситуацията се развива динамично. С приключването на второто тримесечие, ще направим отново своите анализи, когато имаме още по-ясна картина на текущото състояние, а след месец септември предстои актуализация на бюджета. Възможно е да има корекция и на списъка с Капиталови разходи, като целта ни е да няма засегнати по никакъв начин основни дейности", допълни Китанова. „Най-важното е, да запазим всяко работно място в общината, защото говорим за препитанието на стотици семейства, да изпълним основните обекти в капиталовия списък, да не спираме работа по изпълнение на европейските проекти и да подпомогнем нормализиране на ритъма на обществения живот в общината. Намалените разходи в близките месеци могат да бъдат компенсирани с това, че няма да се реализират масови културни и спортни прояви, намаляват и режийните разходи на общински сгради и имоти, които в момента не се ползват, свиваме и някои текущи ремонти", заключи Китанова.