АНКЕТА ОТНОСНО ХРАНЕНЕТО НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ДУПНИЦА
Други обяви
Обявление за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител (Главен експерт "Енергетик")
29.05.2020

Може да прочетете обявлението -> ТУК!!!

Списък на допуснатите кандидати.

Потърсете в сайта
Деловодна справка