Обявление за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител (Началник отдел "Устройство на територията")